חסן ג'יג'יני - בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך – מה תפקידו למה אתם חייבים אותו בעסק שלכם ?

בין אם אתם מעסיקים עובדים ישירות ובמיוחד אם אתם שוכרים עובדי שמירה, ניקיון או הסעדה חיצוניים, אתם חשופים לסנקציות על הפרת תנאי עבודתם על ידכם או על ידי הקבלן. איך מתגוננים? בעזרת בודק שכר מוסמך שמבצע בדיקות תקופתיות

בשיתוף חסן ג'יג'יני

מיהו בודק שכר מוסמך ולמה צריך אותו?

בודק שכר מוסמך הוא בעל מקצוע שעורך בדיקות תקופתיות בעניין תשלום תנאי השכר של עובדים, ובכלל זה עובדי קבלן בתחומי השמירה, ההסעדה והניקיון הפועלים בעסק, אך אינם מועסקים במישרין על ידי בעל העסק.

בודק השכר מבצע בדיקות תקופתיות של תשלומי השכר, ההפרשות הפנסיוניות וכו’ ומפקח על פעולותיהם של חשבי השכר. בדרך זו יכול הבודק למנוע טעויות מיותרות ולחסוך עוגמת נפש וסנקציות למעסיק.

כמו כן, בודק שכר הוא האדם הנכון לפנות אליו לפני הביקורת של משרד הכלכלה והתעשייה – וגם לאחריה. בעבודה נכונה ניתן לזהות ליקויים והפרות טרם הביקורת, ולפעול על פי כל החוקים והתקנות. מנגד, מעסיקים אשר עברו ביקורת במהלכה זוהו הפרות שונות, חשוב שיפעלו במהירות לטיפול בבעיה.

בודק השכר מסייע לכל מעסיק לשלם לעובד את מלוא הזכויות המגיעות לו ולמזער את הסיכוי לתביעה או לפעולות אכיפה מצד משרד הכלכלה והתעשייה.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

פנינו לחסן ג’יג’יני, כלכלן, משפטן, חשב שכר וכן בודק שכר מוסמך על מנת להבין את כל דיני החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ולהכיר את כל השירותים הניתנים על ידי בודק שכר מוסמך.

“בשנת 2012 נכנס לתוקפו “החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב–2011″, אשר נועד לשפר ולייעל את האכיפה כנגד מעסיקים המפרים את חוקי העבודה להם זכאים העובדים המועסקים על ידם או עובדי הקבלן ממנו הם מקבלים שירותים.” מסביר חסן.

“עיקרי החוק הינם כי תאגידים בכלל ותאגידים המתקשרים עם קבלנים להעסקת עובדים בתחומים אבטחה, שמירה, ניקיון והסעדה, חשופים לתביעות משפטיות ועיצומים כספיים בגין הפרת חוקי עבודה שונים, מאחר והאחריות על תנאי העסקת עובדי הקבלן מוטלת הן על הנהלת חברת הקבלן והן על מזמין השירות.”

כרטיס ביקור

“לסנקציות פליליות עשויות להיות משמעויות כבדות ביותר מאחר שהן עלולות להגביל השתתפות של ארגונים במכרזים מסוימים. כמו כן, החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה הגביר את הסנקציות הקיימות בגין אי עמידה בדרישות חוקי העבודה השונים בכל הנוגע להעסקת עובדים שכירים, וחייב כל מנכ”ל של ארגון לוודא ביתר שאת כי זכויות עובדיו נשמרות כראוי.”

חשוב לציין, כי החוק מעניק הגנות למזמין השירות מפני האחריות המוטלת עליו במידה וינקוט באמצעים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן, ובכלל זה:

  • הסתמכות על בדיקות שכר שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך.
  • התאמת מערך הסכמים מול קבלני כוח האדם להוראות החוק החדש.
  • נקיטת אמצעים למניעת פגיעה בזכויות עובדי הקבלן.

על אילו חוקי עבודה נדרש לפקח בודק שכר מוסמך?
“בודק שכר נדרש לעקוב אחרי מילוי כל הוראות חוק חופשה שנתית, חוק שעות עבודה ומנוחה, אי ביצוע של ניכויים אסורים משכר העבודה, תשלום כל ההטבות הסוציאליות, תשלום שכר מינימום כחוק ועוד.”

האם קיימת חובה לשירותי בודק שכר אם לעסק ישנו חשב שכר?
“אף אחד לא נקי מטעויות, על כן נדרש מנגנון פיקוח תקופתי. בודק שכר מוסמך הוא המנגנון הזה. הוא מבצע בדיקות תקופתיות של תשלומי השכר, ההפרשות הפנסיוניות וכו’ ומפקח על פעולותיהם של חשבי השכר. בדרך זו יכול הבודק למנוע טעויות מיותרות ולחסוך עוגמת נפש וסנקציות למעסיק.”

מה עושים במידה ונמצאו ליקויים בביקורת משרד העבודה?

“במידה ונמצאו הפרות בדיני עבודה, הדרישה הראשונה שמשרד העבודה דורש מהמעסיק היא התקשרות מול בודק שכר מוסמך. תפקידו של בודק שכר מוסמך במקרה זה, הוא לערוך ביקורת נוספת, אשר מפרטת רשימה של ליקויים ותיקונים (הן תיקונים רטרואקטיביים שהמעסיק ביצע, והן תיקונים עתידיים שעל המעסיק לבצע). לאחר מכן, בודק השכר יגיש “אישור בודק שכר”, שיראה שההפרות שהיו (במידה ואכן היו), תוקנו מצד המעסיק. במידה ונקבע עיצום כספי או התראה מנהלית – בודק שכר יסייע למעסיק להגיש בקשה רשמית להפחתת העיצום, או לביטול ההתראה. חשוב לציין, כי גם רואי חשבון וגם עורכי דין מתוקף תפקידם והסמכתם, לא רשאים לבצע את הבדיקה הזאת, אלא רק בודק שכר שהוסמך לכך.”

לסיכום,  בודק שכר מוסמך יבצע עבורכם בדיקת שכר תקופתית בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה, יערוך בדיקות מדגמיות, יפיק דוח בדיקה מפורט המהווה אישור בדיקה על פי התקנות, יסקור את ההסכמים מול קבלני כוח אדם ויתאים אותם לדרישות החוק, יבחן את את האמצעים בהם נוקטת החברה למניעת פגיעה בזכויות עובדי הקבלן, יבצע בדיקת שכר מורחבת על מנת לספק למנהלי הארגון מידע על מידת הציות של הארגון לחוקי העבודה לכלל המועסקים, ידאג לספק אישורים וסיוע בהגשת בקשות לביטול או הפחתה של עיצומים כספיים והתראות מנהליות ממשרד העבודה ועוד.

חסן ג’יג’יני נחשב לבודק שכר  מוסמך מהטובים בתחום ומעניק שירות מקצועי ומהיר למעסיקים מכל רחבי הארץ. לפרטים נוספים בקרו בעמוד הפייסבוק או שלחו הודעה בוואטסאפ.

בשיתוף חסן ג'יג'יני