משרת אם, מחלת ילד והורה יחידני: המדריך המלא לזכויות הורים עובדים

לקראת יום המשפחה בדקנו עם המומחים לגבי הסוגיות החוקיות שחשוב שתדעו במסגרת העבודה • וגם - כיצד המלחמה משפיעה על הזכויות שלכם במקום העבודה

עובדים עם הילדים. צילום: Getty Images

האם יש הקלות בחזרה מחופשת לידה, הילד חולה ונשארתם איתו בבית ומה מגיע כאשר אחד ההורים מגויס למילואים? המשפחה נמצאת במקום הראשון אך איתה מגיע הצורך בפרנסה. לכבוד יום המשפחה בדקנו מהם הזכויות העומדות להורים עובדים. 

משרת אם

"משרת אם זהו מונח כללי שמתייחס לקיצור יום העבודה עבור הורים והשימוש בו השתרש במשק למרות שלמרבית העובדות והעובדים במשק אין לו ביסוס משפטי", מסבירה עו"ד ג'קי זילברמן, מחלקת דיני עבודה במשרד ברנע ג'פה לנדה.

"ככלל, לעובדים שהם הורים לא קיימת זכות למשרה מיוחדת או יום עבודה מקוצר מלבד שעת הורות, אשר כונתה בעבר 'שעת הנקה'. אצל עובדים מסוימים, כמו עובדי מדינה ובפרט עובדי הוראה, קיימים הסדרים מיוחדים שמזכים הורים בימי עבודה מקוצרים למשך תקופה מסוימת. בהעדר הסדר במקום העבודה בנוגע למשרות מקוצרות עבור הורים  וככל שעובד מבקש לעבוד ביום עבודה מקוצר לצורך טיפול בילדיו, עליו להגיע להסכמות עם מעסיקו ביחס לכך". 

אימהות עובדות, צילום: GettyImages

איסור הפליית עובד או מועמד לעבודה בשל היותו הורה

"העדפה של מועמד או עובד ללא ילדים על פני עובד אחר משום שלאחרון יש ילדים, היא הפליה אסורה על רקע הורות", אומרת עו"ד זילברמן. "הפליה על רקע הורות יכולה לבוא לידי ביטוי בקבלה לעבודה, קידום בעבודה, קביעת תנאי עבודה, הוצאה להשתלמויות והכשרות, מתן הטבות, פיטורים וקביעת תנאי פרישה".

חזרה מחופשת לידה 

"חשוב לדעת כי עובד או עובדת שיצאו לתקופת לידה והורות זכאים לשוב לעבודתם בתום תקופת הלידה וההורות, ומוגנים מפני פיטורים במשך 60 ימים, למעט אם עסקו של המעסיק חדל מלפעול או פורק, שאז ניתן לפנות למשרד העבודה ולבקש היתר מיוחד לפיטורים. מטרת ההגנה היא לאפשר לעובדים ששבים מתקופת לידה והורות הזדמנות אמיתית להשתלב חזרה בתפקיד", אומרת עו"ד זילברמן. 

"עובדת או עובד שמועסקים במשרה מלאה, ולא פחות מ-174 שעות עבודה חודשיות, זכאים לשעת הורות (הידועה בשמה הקודמת "שעת הנקה"), ולהיעדר מהעבודה שעה אחת ביום במשך 4 חודשים לאחר תום תקופת הלידה וההורות. 4 החודשים נספרים מתום תקופת הלידה וההורות לה זכאית העובדת על פי דין. עובדת ששבה מחופשת לידה רשאית לחלוק את שעת ההורות עם בן או בת הזוג בתנאי שגם הם מועסקים במשרה מלאה ולא פחות מ-174 שעות בחודש, כך שכל אחד ינצל את שעת ההורות בימים שונים".

שעת הורות או שעת הנקה. אילוסטרציה, צילום: GettyImages

זכאות בן או בת הזוג של היולדת לאחר לידה

"בן או בת הזוג של יולדת זכאים להיעדר מהעבודה למשך 5 ימים שלאחר יום הלידה עצמו. אין צורך לקבל את הסכמת המעסיק להיעדרות זו. ימים אלה מורכבים מ-3 ימי חופשה צבורה של בן/בת הזוג במקום העבודה, ועוד 2 ימי מחלה של בן/ בת הזוג. בגין כל יום מחלה ישולם 50% מהשכר, אלא אם בני הזוג נהנים מהסדר מיטיב לפיו משולם להם שכר מלא מתחילת תקופת המחלה", מסבירה עו"ד זילברמן. 

"בני זוג רשאים לחלוק עם היולדת את תקופת הלידה בתשלום לה היא זכאית. כך, בני זוג זכאים להחליף את היולדת בתקופת הלידה ולקבל בגינה דמי לידה. בכל שלב שלאחר 6 שבועות מיום הלידה, היולדת רשאית לשוב לעבודה ובן/בת הזוג רשאי/ת להחליף אותה בתקופה שנותרה. קיימת גם אפשרות שבן /בת הזוג ישהה בתקופת הלידה בתשלום יחד עם היולדת למשך 7 ימים. במקרה זה, על היולדת לוותר על השבוע האחרון של דמי הלידה להם הייתה זכאית (דמי הלידה ישולמו לפי שכר בן/ בת הזוג, ובתנאי שאלה עומדים בתקופות האכשרה של הביטוח הלאומי)".

זכויות הורה במקום העבודה בכל הנוגע להיעדרויות בגלל מחלת ילד

"עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד שמונה ימים בשנה עקב מחלת ילד עד גיל 16, זאת בתנאי שבן זוגו הוא עובד או עצמאי ולא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד. ההיעדרות היא על חשבון ימי המחלה הצבורה של העובד ובתשלום דמי מחלה", מסבירים עורכי הדין מיכל זהר ואילן וינדר, שותפים במחלקת דיני עבודה במשרד נשיץ ברנדס אמיר.

"עובד שהועסק לפחות שנה במקום העבודה זכאי להיעדר עקב מחלה קשה (מחלה ממארת או מחלה המחייבת טיפול קבוע בדיאליזה) של ילד עד גיל 18, זאת עד 90 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים שלו.  אם בן זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו עקב מחלת הילד, הזכאות הינה ל- 110 ימי היעדרות בשנה.

"הורה לאדם בעל מוגבלות (בכל גיל שהוא), אשר הועסק לפחות שנה במקום העבודה זכאי להיעדר עד 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדו, על חשבון ימי המחלה או החופשה שלו ו- 18 ימים נוספים בשנה, אם בן זוגו לא נעדר מעבודתו לצורך מתן הסיוע. תשלום דמי המחלה הינם החל מהיום הראשון. בנוסף, עובד כאמור זכאי להיעדר עד 52 שעות בשנה על חשבון המעסיק לצורך השגחה, ליווי וטיפול בילד בעל מוגבלות. עובד יהיה זכאי להיעדרות של 104 שעות בשנה, ככל ובן זוגו לא ניצל זכאות זו".

זכויות עובדים שעוברים טיפולי פוריות

"בתקופת ההיעדרות בשל טיפולי פוריות, ולמשך 150 לאחר מכן, חל איסור לפטר את העובד/ת או לפגוע בשכרם או בהיקף משרתם, ללא היתר ממשרד העבודה.

"ההגנה חלה גם על עובד/ת העוברים טיפולי פוריות גם אם לא נעדרו מהעבודה לצורך הטיפולים, במהלך תקופת הטיפולים או 150 יום לאחר מועד תחילת הטיפולים, לפי המאוחר. הגנה זו מוקנית לעובד בעל ותק של שישה חודשים לפחות במקום העבודה.

"כמו כן, עובד או עובדת המצויים בטיפולי פוריות זכאים להיעדר מעבודתם לצורך הטיפולים, בדיקות וכדומה, בתנאי שהציגו אישור רפואי שהטיפול מחייב את ההיעדרות והודיעו על כך למעסיק מראש. היעדרות של ימי עבודה מלאים העומדת בתנאים להלן הינה על חשבון ימי המחלה ותשולם בהתאם לחוק דמי מחלה. אם ההיעדרות היא של חלק מהיום, ישולם החלק היחסי ביחס ליום עבודה גם אם זה היום הראשון להיעדרות".

זכויות  עובד שהינו הורה יחידני

"הורה שילדו בהחזקתו הבלעדית זכאי להיעדר עקב מחלת ילד (עד גיל 16) למשך 16 ימים בשנה (במקום 8 ימים), על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו. כמו כן, הורה כאמור, אשר הועסק לפחות שנה במקום העבודה, זכאי להיעדר עקב מחלה קשה של ילדו (עד גיל 18) במשך 110 ימים בשנה, על חשבון ימי החופשה או המחלה הצבורים לזכותו.

"הורה יחידני לאדם עם מוגבלות זכאי להיעדר עד 104 שעות בשנה על חשבון המעסיק לצורך מתן סיוע לילדו. כמו כן, הוא זכאי להיעדר עד 36 ימים בשנה על חשבון ימי החופשה או המחלה הצבורים שלו לצורך מתן סיוע לילד בעל מוגבלות. זכאות זו מותנית בהעסקה של שנה לפחות במקום העבודה. כמו כן, עובדת או עובד שהינם הורים יחידניים לילד עד גיל 12 רשאים לסרב לעבוד בעבודת לילה (בטווח השעות שבין חצות ל- 7:30). מעסיקים אינם רשאים לסרב להעסיק עובדים כאמור רק בשל חוסר נכונותם לעבוד בשעות הלילה".

זכויות במלחמת חרבות ברזל

זכויות העדרות בשל הצורך לשהות עם הילד 

"עובד או עובדת רשאים להיעדר מעבודתם שעה אחת ביום ללא ניכוי מהשכר, החל מהיום הראשון לשירות המילואים של בן/ת הזוג, ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים: תקופת המילואים היא לא פחות מ-5 ימים רצופים; לעובד/ת ישנו ילד שטרם מלאו לו 13 הנמצא עמו/ה; העובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום העבודה; ניתנה הודעה מראש למעסיק על מימוש הזכות; נמסר אישור המעיד על שירות המילואים", מסבירים עורכי הדין זהר וווינדר.

הורים עובדים. אילוסטרציה, צילום: GettyImages

"החוק אוסר על פיטורי עובד שנעדר לצורך השגחה על ילדו בעקבות סגירת מוסד חינוך בשל הנחיית פיקוד העורף (או מוסד החינוך או הרשות המקומית – למשך תקופת הוראות השעה) בהתקיים התנאים הבאים: הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית - או שבן/בת הזוג של העובד/ת לא נעדר מעבודתו או שנבצר ממנו להשגיח על הילד; במקום העבודה של העובד/ת או בן/בת זוגו לא נמצא סידור הולם להשגחה על הילד; גילו של הילד עד 14 שנים, או שגילו של הילד עד 21 והוא עם צרכים מיוחדים.

"כמו כן החוק אוסר על פיטורי עובדים בשל היעדרות מהעבודה או אי ביצוע העבודה, במקרים הבאים: העובד מתגורר ביישוב שפונה מכוח החלטת ממשלה והתפנה ממקום מגוריו; העובד נעדר לצורך השגחה על ילדו עקב שירות מילואים של בן זוגו או הורהו האחר של הילד, או עקב היותו של בן הזוג שוטר, סוהר, עובד שב"כ ומוסד; העובד הוא הורה או בן זוג של חטוף או נעדר או בן משפחה אחר של חטוף או נעדר בנסיבות מסוימות. הגבלות אלה חלות עד ליום 1/3/2024 בשלב זה".

זכויות לבני זוג של משרתי מילואים עם ילדים

בני זוג של משרתי מילואים שיש להם ילד מתחת לגיל 13 זכאים להיעדר מהעבודה שעה ביום ללא ניכוי מהשכר למשך התקופה שבה בן או בת הזוג נמצאים במילואים. "הזכאות לשעת היעדרות מוגבלת לבני זוג שעובדים במשרה מלאה וששירות המילואים של בן או בת הזוג לפחות 5 ימים רצופים", מסבירה עו"ד זילברמן. "מי שמממש זכאות להיעדר מהעבודה בשל הורות אינו רשאי לממש את הזכאות להיעדר בשל שירות בן או בת זוג במילואים במקביל לכך.

"בנוסף נחתם הסכם קיבוצי כללי ביחס למגוון נושאים שקשורים בזכויות משרתי מילואים ובני זוגם במקום העבודה. תוקפו של הסכם קיבוצי זה מותנה בכך שיינתן צו המרחיב את תחולתו על כלל המשק. בין הזכויות המנויות בהסכם הקיבוצי הוחלט להעניק לבני זוג של משרתי מילואים שלהם ילדים עד גיל 14 (ובמקרים מסוימים ילדים עד גיל 18 ובני משפחה נוספים שבטיפולם או תחת השגחתם של בני הזוג), עד 8 ימי היעדרות ובהתאם לאורך שירות המילואים של בן או בת הזוג בתשלום".

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו

כדאי להכיר