"המשק התאושש במהירות": הגירעון ממשיך לרדת

נכון לחודש מאי הגירעון עומד על 10.5% מהתוצר, לעומת 11.2% באפריל • הכנסות המדינה הסתכמו ב-164.4 מיליארד שקלים במאי • כץ: "הצלחה של המדיניות הכלכלית"

קניון חיפה , צילום: הרצי שפירא

המגמה מתחזקת: הגירעון ממשיך לרדת, ונכון לחודש מאי עומד על 10.5% מהתוצר (פחות מ־150 מיליארד במספרים מוחלטים), לעומת 11.2% באפריל. הכנסות המדינה הסתכמו ב-164.4 מיליארד שקלים - זינוק של כ-30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בשיאן של ההגבלות על המשק. בחודש מאי לבדו הסתכם הגירעון ב-8 מיליארד שקלים - לעומת קרוב ל־18 מיליארד במאי שעבר, בשיאה של מגיפת הקורונה.

בשורה חיובית נוספת נוגעת להוצאות: לראשונה מפרוץ המשבר במארס שעבר, חלה ירידה בהיקף ההוצאות כאחוז מהתוצר בטווח של שנה: 35.5% במאי, לעומת 35.8% באפריל. היקף ההוצאות נותר גבוה ועמד על כ-200 מיליארד שקלים - גידול של 15.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנובע בעיקרו מתוכנית הסיוע הכלכלי. שיעור הגידול בנטרול הוצאות תוכנית הסיוע עמד על כ-4.1%.

נכון לחודש מאי, 75% מתוכנית הסיוע הכלכלי נוצלו - סכום של 151 מיליארד שקלים. בקטגוריות הביטחון הסוציאלי והמענה הבריאותי שיעור הניצול גבוה מ-%80 ואף מתקרב ל-90%. המשכיות עסקית - רק 63%, ובהאצת המשק מדובר על שיעור ניצול נמוך של 53% בלבד.

הכנסות המדינה ממסים בחודש מאי עמדו על 30.4 מיליארד שקלים - זינוק של יותר מ־40% בהשוואה לחודש מאי אשתקד (בהשפעת הקורונה) וגידול של כ־8% לעומת מאי 2019.

בשיעורי מס אחידים, עלו ההכנסות ממסים ב-22%. הכנסות ממסים ישירים עלו ב-25%, הכנסות ממסים עקיפים עלו ב־20% וההכנסות מאגרות עלו בכ-13%. בהשוואה לינואר-מאי 2019, שיעורי הגידול מתונים יותר, של 21% בהכנסות ממסים ישירים ושל 8% בהכנסות ממסים עקיפים. ההכנסות נטו ממיסוי מקרקעין הסתכמו במאי ב-1.4 מיליארד שקלים, לעומת 800 מיליון במאי בשנה שעברה - עלייה של יותר מ־80%.

ישראל כץ, אורן בן חקון

שר האוצר, ישראל כץ, מסר: "המשך מגמת הירידה בגירעון המצטבר הוא נתון חשוב שמתווסף לנתונים חיוביים נוספים בכל התחומים המרכזיים. נתונים אלה מצביעים על התאוששות מהירה של המשק הישראלי, ומעידים על הצלחת המדיניות הכלכלית שאותה הובלתי בזמן משבר הקורונה".

כדאי להכירi