"דש" גבתה דמי ניהול בניגוד להסכמים – ותחזיר רבע מיליארד שקלים ללקוחותיה

שני עמיתים בקופת "מיטב דש גמל ופנסיה" הגישו תביעה ייצוגית בטענה שנגבו מהם דמי ניהול בניגוד למה שהוסכם איתם כשהצטרפו אליה • השופטת: "מיליוני עובדים, פנסיונרים ומשקיעים מפקידים את עתידם, פשוטו כמשמעו, בידי המשקיעים המוסדיים - וכוח רב מחייב אחריות רבה"

בית משפט (אילוסטרציה), צילום: Getty Images

בית המשפט המחוזי בתל אביב חייב את קופת הגמל "דש" להחזיר ללקוחותיה למעלה מרבע מיליארד שקל, בשל גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים ותוך הפרה של חובת הנאמנות שלה כלפיהם.

ההחלטה ניתנה במסגרת תביעה ייצוגית שהגישו שני עמיתים בקופת הגמל "מיטב דש גמל ופנסיה", בטענה כי זו גבתה מהם דמי ניהול בניגוד למה שהוסכם עימם כאשר הצטרפו לקופה.

בפסק דינה עמדה השופטת ד"ר מיכל אגמון גונן על חובות הנאמנות שבהם חייבים המשקיעים המוסדיים לעמיתיהם. "הגופים המוסדיים, בהם הנתבעת, מנהלים את מרבית כספי החוסכים בשוק ההון", כתבה, "ניהול כספי חוסכים בהיקפים עצומים מקנה למשקיעים המוסדיים כוח רב, שיש לנהלו ולהפעילו באחריות.

"יש לזכור כי מאחורי כלל המשקיעים המוסדיים עומדים מיליוני חוסכים, עובדים, פנסיונרים ומשקיעים אחרים, הסומכים עליהם ומפקידים את עתידם בידיהם, פשוטו כמשמעו. האמרה שהובאה בפתח הדברים: "With great power comes great responsibility", זו תמצית וליבת פסק הדין – כוח רב מחייב אחריות רבה. על המשקיעים המוסדיים מוטלות חובות נאמנות, לאור הכוח הרב שבידיהם".

באשר לחשיבות דמי הניהול והשלכת שיעורם על הכספים שיוותרו בידי החוסכים, כתבה השופטת: "קופת גמל היא חיסכון פנסיוני. מצד העמית, הסכומים שישולמו לבסוף מהקופה לעת פרישה וישמשו אותו כהכנסה, נגזרים כמובן מסכום ההפקדות ומשכן. מצד הקופה, הסכום שיתקבל תלוי בתשואה שהיא תשיג על הכסף ובדמי הניהול שתגבה מהעמיתים. על כן, לשיעור דמי הניהול יש משמעות עצומה על סכום המחייה שיוותר לעמית עם פרישתו. לאור העובדה שחיסכון פנסיוני הוא ארוך טווח ודמי ניהול נגבים שנים רבות, הרי שכל עשירית האחוז העלאה בהם הנראית לכאורה זניחה, עלולה להביא לשינוי משמעותי בכספים שיוותרו לעת זקנה".

להגנתה, טענה חברת דש בין היתר כי היא רשאית לשנות חד צדדית את דמי הניהול, בהתבסס על שינויים אסדרתיים, אולם השופטת קבעה כי אין באלו כדי להפקיע חוזים קיימים: "תחום ההשקעות המוסדיות מוסדר במפורט על ידי חוקים, תקנות והוראות הממונה. אין לקבל טענה לפיה כל שינוי אסדרתי, שלא בחקיקה ראשית מפורשת, יפקיע חוזים קיימים בין החוסכים והמשקיעים לגוף המוסדי, שנועדו מעצם טיבם וטבעם לחול במהלך שנות עבודתו של אדם, שנים ארוכות ורבות".

לב פסה"ד וחשיבותו נגעו לסוגיית הפרת חובת הנאמנות של דש כלפי עמיתי הקופה. השופטת אגמון גונן קבעה כי בגביית דמי הניהול הפרה דש את ההסכמים עם העמיתים, כאמור, אך הוסיפה כי לאור היחסים המיוחדים בין הצדדים, לא מדובר רק בהפרת חוזה אלא גם בהפרה של חובת נאמנות, החמורה בהרבה.

בסיכום פסה"ד, הורתה השופטת לדש להפסיק לגבות דמי ניהול מחברי הקבוצה, ולהשיב - בכפוף להשלמות לעניין הסכומים - את דמי הניהול שנגבו שלא כדין. "יש להעביר מסר חד וברור – לנתבעת ולמקבילותיה בשוק ההון: חובות הנאמנות שבה מחויבים משקיעים מוסדיים לעמיתים, למשקיעים ולחוסכים, מחייבים כי הקופה תשים לנגד עיניה, בראש ובראשונה, את עניינם של העמיתים, ותנהג עימם בשקיפות מלאה", סיכמה השופטת.

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו

כדאי להכיר