מוארת ברווחים: חברת חשמל מסכמת - הכנסות של 526 מיליון שקלים ברבעון

רווחי החברת זינקו ב-53% ברבעון הראשון של שנת 2024 • עלויות הפחם של החברה ירדו ב-800 מיליון שקל ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה - והקפיצה את ההכנסות • מנכ"ל חברת חשמל, מאיר שפיגלר: "מתמקדים בפיתוח מסיבי של הרשת לטובת הצמיחה של המדינה"

בניין חברת חשמל. צילום: אסנת קרסננסקי

אור בקצה המנהרה: הרווח של חברת החשמל ברבעון הראשון לשנת 2024, גדל ב-183 מיליון שקלים ועמד על 526 מיליון שקלים, לעומת 343 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, כך עולה מהדוחות הכספיים של החברה.

מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר על סערת הניתוקים ביום שישי האחרון: "הומני ואנושי" // ערוץ הכנסת

הכנסות החברה ברבעון עמדו על 5,620 מיליון שקלים, לעומת 5,764 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד - קיטון של 144 מיליון שקלים, הנובע מירידה במכירות החשמל ברבעון בשיעור של 2% וירידה בתעריף הממוצע בשיעור של 2%. מנגד חל גידול בהכנסות משירותי תשתית.

משפרים תשתיות ושירות

בהתייחס למלחמת חרבות ברזל דווח כי בעקבות המלחמה, החברה מבצעת רכש חירום, בעיקר לשם הגדלת מלאים של ציוד בסך כולל של 84 מיליוני שקלים. רכש זה הינו חלק מתוכנית רכש בסך של כ-700 מיליוני שקלים.

קיטון של 144 מיליון שקלים. עובדי חברת החשמל, צילום: דודו גרינשפן

החברה מימנה ממקורותיה העצמיים חשבונות חשמל של אזרחים מפונים בסכום של 12 מיליון שקלים בתקופת הדוח. זאת בנוסף לחמישה מיליון שקלים מהרבעון האחרון ב 2023.

עלות הפעלת מערכת החשמל עמדה על 4,971 מיליון שקלים, ביחס ל 5,239 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. מדובר בקיטון של 268 מיליון שקלים, הנובע בעיקרו מקיטון בעלויות הדלקים בסכום של 711 מיליון שקלים. הקיטון נובע מהירידה בכמות החשמל המיוצר וירידה במחירי הפחם. מנגד, חל גידול ברכישות חשמל הנובע מעליית מחיר החשמל הנרכש מנגה וגידול בכמות החשמל שנרכשה בסכום של 530 מיליון שקלים.

זינוק של 183 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2024. עובדי חברת החשמל (אילוסטרציה), צילום: מישל דוט קום

עוד עולה מהדוח כי חל גידול בהוצאות הנהלה וכלליות בסכום של 35 מילון שקלים, הנובע בעיקרו מגידול בהפרשה לחובות מסופקים וכן חל קיטון בהוצאות המימון בסכום של 160 מיליון שקלים. זאת בשל הירידה בשיעור עליית המדד ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

"התוצאות מבטאות התנהלות מקצועית ואחריות פיננסית "

לחברה הון חוזר שלילי בסכום של 2.7 מיליארד שקלים, הנובע בעיקר ממיון אגרות חוב להתחייבויות השוטפות, בסכום של 1.7 מיליארד שקלים, בעקבות פירעונן הצפוי במרס 2025.

חברת החשמל מדווחת על זינוק של 53% ברווח ברבעון הראשון לשנת 2024, צילום: נעמה שטרן

בדוח נמסר כי דירקטוריון החברה, לאחר שבחן את מצבה הכספי , תזרימי המזומנים ואיתנותה הפיננסית קבע כי "אין בכך בכדי להצביע על בעיית נזילות בחברה". בנוסף התייחסו בדוח לכך שרשות החשמל, פרסמה החלטה בנושא מתן רישיון הולכה ואגירה לחברה לתקופה של 20 שנה, בהמשך לאישור שניתן על ידי שר האנרגיה והתשתיות.

המכירה הצפויה של תחנת אשכול ב-3 ביוני 2024 מתקדמת בהתאם לאבני הדרך. רשות החשמל פרסמה מסמך ובו היא ממליצה על המשך ביצוע פרויקט ההסבות בכל ששת היחידות הפחמיות. בהתאם להנחיית שר האנרגיה, רשות החשמל פרסמה החלטה בה נקבע כי צרכני חשמל יוכלו להשתייך למספקים פרטיים בלא תלות בהתקנת מונה חכם. השיוך יוכל להתבצע החל מיום 1 ביולי 2024 למעט שיוך צרכנים בעלי מונים בסיסיים למספקים עם אמצעי יצור שיוכל להתבצע החל מיום 1 בנובמבר 2024.

"התוצאות הכספיות מבטאות תנהלות מקצועית ואחריות פיננסית". מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, צילום: גדעון מרקוביץ

יו"ר הדירקטוריון , דורון ארבלי, מסר: "גידול ההשקעות הנדרש בכדי לשפר את תשתיות החשמל והשירות שחברת החשמל מספקת לצרכנים מציב בפנינו אתגרים תפעוליים ופיננסים, כל שכן בשעה שהמשק כולו שרוי במצב מלחמה. דירקטוריון והנהלת החברה מבינים את האתגרים מולם ניצבת החברה ויפעלו יחד לצליחת אתגרי השעה".

מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר: "התוצאות הכספיות של החברה מבטאות את התנהלותה המקצועית ואחריותה הפיננסית בעידן של השקעות פיתוח אדירות. רישיון ההולכה שנחתם לאחרונה מאפשר לחברת החשמל להתמקד בפיתוח מסיבי של הרשת לטובת הצמיחה המשקית והכלכלית של המדינה, לרבות בתחום חיבורי אנרגיה נקייה לרשת והסבת יחידות הייצור מפחם לגז. החברה משקיעה מאמצים ואמצעים רבים, כדי לשפר את השירות לציבור ולזכות באמונו".

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו

כדאי להכיר