לראשונה בעולם: הצלחה גדולה בהשבת שני מיני דגים לבית גידולם הטבעי - בישראל

אחרי שהנאווית הכחולה ולבנון הירקון נכחדו כליל מהנחל ולאחר שלושה עשורים של תהליכי שיקום, הושבו המינים בהצלחה אל נחל הירקון • יונתן רז, אקולוג ברשות נחל הירקון: "הישרדותם תובטח רק הודות למניעת זיהום הנחל"

נאווית כחולה, צילום: באדיבות רשות נחל הירקון

לאחר שלושה עשורים של תהליכי שיקום, שני מיני דגים הושבו בהצלחה לנחל הירקון: הנאווית הכחולה ולבנון הירקון.

לדברי יונתן רז, אקולוג ברשות נחל הירקון, זהו המקרה הראשון הידוע בעולם שבו שני מיני דגים שנכחדו, הושבו בהצלחה לבית הגידול הטבעי שלהם. "סקרי דגים שנערכו בנחל הירקון בשנים האחרונות הראו שהודות לשלושה עשורים של תהליכי שיקום המערכת האקווטית (מערכת המים) של הירקון, שכוללים בין היתר שיפור בכמות ואיכות המים ובתנאי בתי הגידול הלחים בירקון, נוכחנו בהצלחת התבססות שני מיני דגים שנכחדו ואשר ושבו לירקון".

• אחרי שנפצעו ושוקמו: 5 צבי ים שוחררו חזרה לטבע

• מדאיג: ירידה דרמטית במספר הדובים ב"בירת דובי הקוטב"

• גם החיות נפגעות: בגלל יוקר המחיה – ירידה דרמטית באימוץ בעלי החיים בישראל

בעברו של נחל הירקון, הגדול שבנחלי החוף בישראל, התקיימו אוכלוסיות גדולות של דגים ממגוון מינים שמוצאם מאסיה ואפריקה. רז מסביר: "נחלי החוף בישראל הזדהמו במידה רבה בעקבות הפסקת הזרמת מי המקור מהמעיינות אל הירקון, במקביל להזרמת שפכים ומי קולחים במשך עשרות שנים. כתוצאה מכך, הוכחדו אוכלוסיות מיני דגים מהירקון. מבין הדגים שנכחדו אפשר לציין את נסיכת הנילוס, לבנון הירקון ונאווית כחולה".

בכדי למנוע את היעלמותו והכחדתו המוחלטת של לבנון הירקון, הוחלט בשנת 1999 להקים גרעין רבייה מהאוכלוסייה הקטנה של הלבנונים שעדיין שרדה בבריכת מים רדודה שבמתחם מעיינות בירקון, בטרם זו תתייבש אף היא כתוצאה מירידת מפלס האקוויפר (מי תהום).

נחל הירקון, ב-2020, צילום: קוקו

 

רשות נחל הירקון, רשות הטבע והגנים והמעבדה לחקר דגים באוניברסיטת תל אביב חברו יחד במאמץ למנוע את הכחדת לבנון הירקון והשבתו לבית גידולו הטבעי בנחל הירקון. בגן הזואולוגי באוניברסיטת ת"א הוקמה חוות מחקר, שיקום ורבייה של המין, שבו נערכו מחקרים על תנאי בית הגידול והרבייה של הלבנונים, תוך פיתוח שיטה מיטבית להצלחת התרבות הדגים משלב ביצי הדגים ועד בגרותם.

כעבור שלוש שנים הושבו מהחווה לנחל כ-600 דגי לבנון, זכרים ונקבות בוגרים. "להשבה הראשונה הייתה רק הצלחה חלקית. הדגים הבוגרים אמנם שרדו בירקון, אך בסקרים שנערכו לבחינת הצלחת ההשבה לא נמצאו דגיגים צעירים שיעידו על רבייה. הסיבות לאי-התרבות הלבנונים בירקון היו, ככל הנראה, מחסור במי מעיינות ומחסור באתרי הטלת ורבייה מתאימים", סיפר רז.

מהסיבות הללו הוחלט להקים בסמוך לאפיק הירקון בריכה ייעודית עבור הלבנונים, אשר מבודדת מאוכלוסיות הדגים הטורפים בנחל. אל הבריכה הייעודית הוזרמו מים ממעיינות הירקון והוכשרו בה מגוון בתי גידול וצמחיה ליצירת תנאים, ככל האפשר טבעיים ומיטביים עבור דגי הלבנון. בבריכת הלבנונים התפתחה בהצלחה אוכלוסייה גדולה ובריאה של דגי לבנון. במקביל, הוזרמו לנחל כמויות גדולות יותר של מי מעיינות והוכשרו באפיק הירקון בתי גידול לשיפור יכולתם של הלבנונים לשרוד ולהתרבות. בסופו של דבר, בשנים 2007-2005 הושבו מבריכת הלבנונים המבודדת לאפיק הירקון כ-13,000 דגי לבנון.

שיקום נחל הירקון, צילום: באדיבות רשות נחל הירקון

 

בסקרים שנערכו בשנים האחרונות בנחל הירקון, נמצאו פרטים בוגרים וצעירים של דגי לבנון הירקון לכל אורכו של הקטע העליון של הנחל, בו זורמים מי מעיינות בלבד, וכן בקטע התיכון של הירקון שבו זורמים תמהיל של מי מעיינות ומי קולחים שעברו טיהור נוסף במערכת האגנים הירוקים. לשיפור יכולת הנדידה של הדגים במעלה ובמורד הנחל, הוקמו במהלך השנים לצד סכרים גם "סולמות דגים", שהם מעין מדרגות במים המאפשרות לדגים לעקוף את סכרי הירקון, המהווים מחסום בנתיבם.

בזכות הצלחת הפרויקט והשיפור הניכר באיכות בתי הגידול בירקון, והודות להגדלת הקצאת מי המעיינות לנחל, הוחלט ב-2015 לבצע ניסיון השבה של מין נוסף שאכלס בעבר את הירקון ונכחד עם התייבשות וזיהום המחל – הנאווית הכחולה. דגי המין הזה הועתקו ממשמורת עיינות אל הברכה ששימשה בהצלחה לרביית דגי לבנון הירקון. בשנים 2017-2016 הושבו לנחל כ-1,500 דגי נאווית כחולה, זכרים ונקבות.

לדברי רז, בסקרי דגים שבוצעו בשנים העוקבות נמצא כי אוכלוסיית דגי הנאווית הכחולה, ממש כמו אוכלוסיית לבנון הירקון, מתרבה ומתקיימת בשני חלקי הירקון. "אלה סימנים ביולוגיים של הצלחת השיקום והבריאות במערכת האקולוגית של הנחל. הישרדותם של שני מיני דגים רגישים אלו בירקון תובטח רק הודות למניעת זיהום הנחל בשפכים ומים מזוהמים אחרים", סיכם.

לבנון הירקון

טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו

כדאי להכיר